Miljö & etik

På  Adelante drivs vi att arbeta mot en grönare framtid genom att prioritera ansvarsfulla inköp som i sin tur leder till en hållbar konsumtion.  Vi är fast beslutna att bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar med kvalitet som en viktig parameter när vi väljer varumärken/produkter som vi vill jobba med.  En annan viktig faktor för oss är hur produkten/varan är producerad samt att vi har kontroll över att vi betalar rätt pris med sociala och miljömässiga kostnader inkluderade. Vi ser mänskliga rättigheter som en grundläggande ansvarsprincip i vårt arbete och strävar efter att det ska respekteras i hela värdekedjan. Vår ambition är att bedriva vår verksamhet på ett så rättvist, etiskt och transparent sätt som möjligt.

Vi ska i största möjliga mån tänka och agera grönt i vår verksamhet och på så sätt försöka minimera vår påverkan på miljön